Rytmikcenter Stockholm

Rytmikcenter är ett utbildningsföretag med erfarna rytmiklärare, vi alla arbetar vid universitet/högskolor. Företaget erbjuder kurser, workshops och föreläsningar i rytmik, och skräddarsyr utbildningar för skolor, kommuner och företag.

Vi vill också verka nätverksbyggande samt sprida kunskap om rytmik, bl.a. via vår hemsida www.rytmikcenter.se och Facebooksida Rytmikcenter Stockholm.

Eva Nivbrant Wedins webbplats kan du se våra aktuella kurser.

Foto: Jan-Olav Wedin

Foto: Jan-Olav Wedin