Pedagogik

För utbildare, lärare och ledare

Utbildning, fortbildning och kompetensutveckling för pedagoger

 • Fortbildning
 • Kurser
 • Praktiska föreläsningar
 • Workshops
 • Inspirationsdagar

Frigör resurserna inom dig, som du har nytta av i din pedagogiska/ledande verksamhet. Öka din medvetenhet och kommunikationsförmåga. Konkreta övningar som stärker ledarskap och kreativitet, din skapande förmåga – humorn och lekens viktiga och roliga verktyg. Närvaro, röst- och kroppsutvecklande för lustfyllt lärande.

Exempel på innehåll

 • Grundläggande retorik – Hur skapar du intresse, samlar en grupp och når fram? Kommunikation genom musik, rytmik och rörelse, röst i tal och sång.
 • Skapande kreativitet – Utveckling i rörelse, röst, dans, drama, improvisation, kroppsmedvetenhet, närvaro. Skapande förmåga, mental rörlighet, improvisation, intuition.
 • Bemötande – Lyssnandet, kontakt, dialog, gruppdynamik.
 • Ledarskap – Uppmärksamhet, närvaro, följsamhet, improvisation, att nå fram, riktning, fokus.
 • Yoga, andning, avspänning, närvaro/mindfulness, fokus/koncentration, meditation. Konsten att bara vara. Yogadans.
 • Socialisation/social kompetens – Social interaktion, gemenskap, delaktighet, samarbete, meningsfullhet.

Foto 1-2, 4-5: Jan-Olav Wedin

Min kompetens

Min konstnärliga och pedagogiska verksamhet inom kultur och utbildningsområdet är mångsidig som rytmiklärare, musiklärare, danspedagog, artist, lärarutbildare, föreläsare, läromedelsförfattare, låtskrivare och yogalärare.

Min långa erfarenhet av lärarutbildning och samhällsfrågor berör pedagogik, ledarskap, etik, psykologi, religion, demokrati, mångfald -integration och folkhälsa, vilande på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

RYC Rytmikcenter

Rytmikcenter är ett utbildningsföretag med erfarna rytmiklärare, vi alla arbetar vid universitet/högskolor. Företaget erbjuder kurser, workshops och föreläsningar i rytmik, och skräddarsyr utbildningar för skolor, kommuner och företag.

Vi vill också verka nätverksbyggande samt sprida kunskap om rytmik, bl.a. via vår hemsida www.rytmikcenter.se och Facebooksida Rytmikcenter Stockholm.

Hör gärna av dig!

Hör gärna av dig om Du vill veta mer om vad jag kan göra för Er, utifrån era behov.

E-post: info@donmovement.se

Telefon: 0768 845 782