Om mig

Heléne Don Lind

MOVEMENT

Musik, Omtanke, Värde, Energi, Möten, Engagemang, Närvaro, Tajming

Utveckling i rörelse – För en bättre värld

 Jag är utbildad rytmiklärare-musiklärare vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, examinerad 1987. Legitimerad lärare. Kompletterade ytterligare rörelseutbildning som danspedagog och yogalärare. I början av 80-talet studerade jag engagerat Taiji, Qigong och Shiatsu.

Drivkraften har alltid varit att kunna beröra, påverka och hjälpa andra att utvecklas och må bättre. Visionen kom att vidgas till ”att bidra till en bättre värld”. Från det lilla till det stora.

Den tydligt röda tråden är: Människor – Kultur, utbildning och hälsa. Det humanistiska helhetsperspektivet har kommit att genomsyra min verksamhet.

Min konstnärliga och pedagogiska verksamhet inom kultur och utbildningsområdet är mångsidig som rytmiklärare, musiklärare, danspedagog, artist, lärarutbildare, föreläsare, läromedelsförfattare, låtskrivare och yogalärare.

Min långa erfarenhet av lärarutbildning och samhällsfrågor berör pedagogik, ledarskap, etik, psykologi, religion, demokrati, mångfald -integration och folkhälsa, vilande på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Idag upplever vi att kraven och stressen i samhället fortsätter att öka. Vi behöver kunna hantera en alltmer stressande tillvaro. Med mina erfarenheter och kompetens kan jag med olika metoder bidra till en mer medveten närvaro, energi och glädje, bättre balans, återhämtning och välbefinnande. Detta skapar och ger förutsättningar för en hållbar hälsa.

Musiken och rörelsens betydelse för människan har genom tider och kulturer alltid varit stor, och ett djupt mänskligt och biologiskt behov. Kulturupplevelser ger sammanhang, delaktighet och meningsfullhet. Kommunikation på djupare/andra nivåer, berör oss själva och andra. En bro mellan den inre och yttre verkligheten. Här finns viktig kunskap att använda.

Jag har samlat på mig metoder för att öka vårt samarbete, och vår gemenskap, positivitet, motivation, kreativitet och handlingskraft. Mår vi bra, gör vi bättre ifrån oss och bidrar! Min ambition är att avväpna, aktivera, inspirera, stimulera och vitalisera människan, i grupp och på individnivå.

Sagt om Heléne

Anställningar i urval

 • KMH Kungliga musikhögskolan adjunkt
 • GIH Gymnastik och idrottshögskolan adjunkt
 • Uppsala Universitet högskoleadjunkt
 • Cloffiz, Frilansartistens arbetsgivare, artist
 • Axelsons gymnastiska institut, Yogautbildare, röst-danslärare
 • Stockholms stad Spånga Tensta stadsdelsförvaltning, musiklärare, förskollärare, arbetslagsledare och fortbildningsansvarig i musik
 • KSB Kungliga svenska balettskolan musiklärare
 • Lidingö stad, Klockargårdens skola, musiklärare
 • Kulturskolan/Husby musik-rytmiklärare
 • Kista folkhögskola, musik- och rörelselärare

Uppdrag och uppdragsgivare i urval

Rytmikcenter, Kulturama, Högskolan på Gotland, Malmö högskola, Märsta Kulturskola, Uppsala University Education, Utbildningsföretaget Medalgon, Förskolebiennalen Norrköping, Riksbyggen, Judiska församlingen, Stockholms Stadsteater, Skanska, Norrmalmskyrkans musikskola, Musikmuséet, Musikhögskolan i Göteborg, Svenska kyrkan, Rissnekyrkan, Uppsala stift, Göteborgs stift, Öppna förskolan Västerås, Vasaparkens parklek, Sollentuna fria gymnasium, Vasa Real, Mission SOS barnbyar, ABF, TBV, Stockholms stad, Kulturskolan Märsta, Axelsons gymnastiska institut, GIH, Idrottsförvaltningen, Fresh Fitness, Sollentuna Wellness, Niana, Electrolux, SEB, Medley – Sollentuna sim och sport.

Föreställningar i urval

 • Dans till Klezmermusik, koreografi och framförande vid konserter, festivaler och kulturdagar.
 • Över 600 egenproducerade, spelade musikföreställningar för barn och unga, främst i Länsmusikens regi i olika regioner i landet. Exempel: Du och jag i världen, Tshiribim, Flyg lilla fjäril, Lev med hjärta, Jambo och Resan till Afrika.

Publikationer

 • Sikelej sa kamelen. Sång och danslekar från hela världen (Red Farago). Korrektur, ackordanalys, CD-produktion. En bok för alla -08.
 • Barn och sång – om rösten, sångerna och vägen dit. Gunnel Fagius (Red.) Medförfattare. Studentlitteratur -07.
 • Flyg lilla Fjäril. Gehrmans -99.

Utbildning

 • It´s yoga – Internationellt certifierad Ashtanga Vinyasa yogalärare, The yoga Alliance.
 • Kungliga Musikhögskolan. Examen som rytmiklärare/ensemblelärare, musiklärare. Inriktning rytmik och rörelse.
 • Kulturama, Nordens största kulturskola . Dansträning i fridans, klassisk balett, jazzdans och orientalisk dans.
 • Dalcroze School of Music, New York. Dalcroze teachers education, en termin.

Vidareutbildning

 • Danshögskolan. Initiativtagare och utvecklare till kompetensutveckling för danslärare vid GIH.
 • Danshögskolan. Många Kulturers dans 20 p
 • Danshögskolan EDU dance – Dans med ämnesintegration, metodik. Fortbildning för danspedagoger med gästlärare från Sydafrika.
 • GIH, Röst och talvårdsmetodik samt individuella sånglektioner.
 • Dansdojon. Dansträning med svenska lärare och gästlärare från Afrika, samt vikarierat för Dansdojons grundare i afrikansk dans för barn och föräldrar.
 • Institute Jaques-Dalcroze, Genéve 33:e Internationella rytmikkongressen
 • KMH Sthlm ”Från sångsvag till sångsvan” – om röstsvaghet och sånghämningar.
 • Musikhögskolan vid Göteborgs universitet Dans i skolan
 • University of Ghana Studieresa med KMH
 • KMH MPC, Musikpedagogiskt centrum Påbörjade studier, Magisterkurs i musikpedagogik – Etapp 1.
 • Skandinavisk Playbackteater Studio in affilation with Centre for Playback Theatre in New York, Playback theatre core training, Stockholm.

EN GLAD FYSIK – GÖR DIG RIK!

INGEN MYSTIK

RÖRLIG MAGNIFIK MAGIK

OCH GESTIK