Kultur, musik & rörelse

För Dig som beställare av kulturevenemang

Musik & rörelse

Kultur för, med och av barn

Uppdraget att arbeta med kultur i förskolan och skolan har sin grund i ett antal styrdokument.

I samverkan med professionella musiker, dansare och skådespelare erbjuder Don Movement kulturella upplevelser genom olika uttrycksformer, delaktighet och utvecklande av barnets förmåga till kommunikation, reflektion och kreativt skapande. Tillsammans med barnen använder vi improvisation med musik, sång, röst, rörelse, drama och lek.

Hör gärna av dig!

Är du nyfiken på att anlita mig? Välkommen att höra av dig!

E-post: info@donmovement.se

Tel: 0768 845 782

Samarbeten & konstellationer

Åsa Lundvik Gustafsson

Åsa har jobbat som professionell dansare i över 25 år med start inom den klassiska baletten på operan i Stockholm. Därefter som modern dansare i framförallt Cullbergbaletten mellan 1996-2014. Som frilans arbetar Åsa nu både som dansare, lärare och assistent.

Betydande koreografer Åsa jobbat mycket och nära med bör nämnas Mats Ek, Johan Inger, Alexander Ekman, Sidi Larbi Cherkaoui, Stijn Cellis, Örjan Andersson, Helena Franzén, Lisa Östberg, Anna Vnuk.

Tillsammans gör vi dansworkshops med barn, för ökad kroppskännedom, motorik och koordination, fantasi och kreativt skapande.

Dragspel

Vid speciella tillfällen t.ex högtider och svenska traditionella tillfällen som midsommar, julgransplundring, FN-dagen m. fl.

Du och jag i världen

Musikteaterföreställningen Du och jag i världen är högaktuell igen, nu på turné i Västmanlands län.

Med härlig musik och inspirerande rytmer som alla kan sjunga, dans och röra sig till, utgår denna föreställning från barnets möte med omvärlden, ur ett interkulturellt och språkutvecklande perspektiv. Från vårt lilla du och jag till det stora utanför oss, den värld vi lever tillsammans i.

Vi gör även workshops efter föreställningen, tillsammans med barnen.

  • Heléne Don Lind, sång och dans
  • Cloffe Widén, gitarr, sång och slagverk. Cloffe startade och var frontman i Låt & Leklaget som var verksamma i drygt 30 år och bl a tilldelades Alice Tegnérpriset.
  • Hjalmar Öhrström, piano, sång och slagverk. Hjalmar är jazzmusiker och har varit pianist, slagverkare och kompositör bl a i Teater Pero och Låt & Leklaget.

Ulf Erikson

Skådespelare, tonsättare, rytmikpedagog. Arbetar just nu som musiker, tonsättare och skådespelare på Teater Pero. Fick 2011 Stockholms Stads Kulturstipendium, med motiveringen: ”En varm, stark, stadigt brinnande konstnär med tydlig inriktning och en stark vilja att leverera scenkonst på hög nivå för barn och unga”.

Se här ett utdrag ur Nära Ögat: http://www.pero.se/foerestaellningar/naera-oegat

Med skådespeleri, improvisation och musik agerar vi tillsammans med barnen, med utgångspunkt från deras impulser och delaktighet. Vad som helst kan hända i stunden!

Språklekande roligt, där alla sinnen är med och kommunicerar på flera språk oavsett kulturell bakgrund.